Alapítás

2010-ben ünnepeljük a Dunai Kőolajipari Vállalat alapításának ötvenedik, valamint az első üzem (AV-I) indításának negyvenötödik évfordulóját. Az elmúlt évek során számos üzemet építettek fel és adtak át a termelésnek. A DKV, illetve a MOL Rt. százhalombattai egységeinek termelési eredményei, sikerei nem valósulhattak volna meg az olajipar iránt elkötelezett, magas szakmai kvalitású és kiváló emberi tulajdonságokkal rendelkező, áldozatkész üzemindító, üzemeltető, karbantartó kollektíva nélkül, akik munkájukkal meghatározó szerepet töltöttek be és maradandó nyomot hagytak a Finomító és a város életében. A megszerzett ismeretek, szakmai értékek munkatársaink nyugállományba vonulásával “parkoló pályára” kerültek, a hosszú munkakapcsolat során kialakult baráti kötelékek lazultak. Részben az előbbi ok miatt is erősödött az igény valamilyen fórum megteremtésére, ahol a tagok rendszeresen találkozhatnak, hasznosíthatják szellemi értékeiket, tájékozódhatnak az olajipar aktuális helyzetéről, kérdéseiről.

A kezdeményezők szervező munkájának eredményeként, a Dunai Finomító hathatós támogatásával 42 volt kollégánk részvételével 2009. október 6-án megalakult az Olajipari Műszaki Nyugdíjasok Egyesülete. A Közgyűlésen 3 évre megválasztottuk az Egyesület vezetőségét és Ellenőrző Bizottságát. A tagok elnökének Nádasy Istvánt, alelnököknek Kun Jánost és Kovács Árpádot választották, valamint az elnökség tagjának Benedek Lászlót és Gyöngy Mártont szavazták meg. Az Ellenőrző Bizottságot Németh Ernő, Menus Gábor és Sokorai László alkotják. Az egyesület tagja lehet az a természetes, ill. jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki elfogadja az egyesület alapszabályát, valamint tevékenyen részt vesz az egyesület munkájában.

Az Egyesület első rendezvényére 2009. október 30-án került sor a Dunai Finomítóban, ahol tagjaink a Finomítás vendégeként egy előadás sorozat keretében ismerkedhettek meg a MOL Nyrt. jelenével, stratégiájával, a Finomító szervezeti és technológiai fejlődésével. Bemutatták a karbantartás elmúlt tíz évét, a munkák előkészítésének, vezetésének, szervezésének hatékonyabb módszereit, valamint bepillantást nyerhettünk a biztonságtechnika, környezet- és egészségvédelem tevékenységébe is. A színvonalas szakmai előadásokat, az Egyesület tagságát megtisztelve a MOL Finomítás vezetői tartották, akik kivétel nélkül hangsúlyozták, hogy az elért eredményeket a hallgatóság egykori munkája alapozta meg. Az előadásokat követően üzemlátogatásra került sor, majd a sikeres napot egy kellemes hangulatú ebéd zárta le.

Az OMNYE tervei között szerepel a finomítói tevékenységek igény szerinti támogatása, konzultáció, véleményezés, szolgáltatás formájában, az olajiparhoz köthető témákban előadások, konferenciák szervezése, valamint intenzív kapcsolattartás az olajipar más hasonló jellegű egyesületeivel, szervezeteivel. A szakmai tevékenységek mellett minden hónap második hetében a Barátság Művelődési Központben klubszerű keretek között találkozunk, ahol tagjaink szabadidejüket hasznosan tölthetik el. A találkozások tematikáját féléves programtervben rögzítettük,  érdekes és változatos programot ígérve mindannyiunk számára. A tematika összeállításánál lényeges volt, hogy többféle terület – egészségmegőrzés, zene, irodalom, helytörténet… stb. – szerepeljen programjaink között.

Különböző témákban szervezünk előadásokat, terveink között szerepel olajipari könyvek bemutatója, vidám irodalmi est, egészség és életmódnap, filmvetítés a DKV és a város életéről, a “Mi beat korszakunk” címmel zenés előadás. Mindezek mellett kirándulásokkal kívánjuk színesíteni egyesületünk életét, a nagykanizsai Olajmúzeum, valamint a pozsonyi Slovnaft meglátogatása is helyet kapott programtervezetünkben. Előadások és kirándulások mellett fontosnak tartjuk csapatépítő programok szervezését is, mivel az önfeledt kikapcsolódás hozzájárul a baráti kapcsolatok kialakulásához, szorosabbá tételéhez. December 20-án családi találkozó keretében unokáinkkal karácsonyi programokon veszünk részt, farsang idejére batyus bált, nyár elejére pedig félévzáró, főzőversennyel, szabadidős programokkal fűszerezett “retro napot” tervezünk a Csónakházban.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik segítették Egyesületünk megalakulását, és támogatják a további sikeres működését.

Gyöngy Márton

Az alakuló közgyűlésen részt vettek és egyben alapító tagok:

Bukovinszky Miklós
Bencze István
Benedek László
Benedek Lászlóné
Berta Ferenc
Fekete Imre
Fischer István
Gyöngy Márton
Hangyássy János
Horváth Lajos

Katona János
Kovács Árpád
Kovács Ferenc
Krisztián Ferenc
Kun János
Kurucz János
Lefkánics Gyula
Lencse István
Lencse Istvánné
Menus Gábor
Milei Tibor

Móré Károly
Nádasy István
Németh Ernő
Némethné Czakó Erika
Pogány Gyula
Polgár Tibor
Polgár Zoltán
Retz Róbert
Rolléder Károly
Schek József

Sokorai László
Szabó Zoltán
Szedlák István
Szedlák Istvánné
Tatay Tiborné
Tóth József
V. Prodán Miklós
Varga Lajos
Varga Tibor
Vincze György
Wenzl György