Napirend:10.00 Elnöki megnyitó

                          Tiszteletadás az elmúlt időszakban elhunyt tagtársainknak

                          Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

                 10.10 Szakmai előadás a hulladékgazdálkodás témában

                 11.00 Mathisz Zsolt DF igazgató bemutatkozása

                           Szünet

                 12.00 Közgyűlés

                        Elnökség beszámolója

                        Felügyelőbizottság jelentése

                        Új elnökségi és felügyelőbizottsági tag választása

                  12.45 Ebéd

Egy rövid összefoglaló mindazok részére, akik ott voltak ill. azok részére, akik nem tudtak részt venni a mai napon megtartott Közgyűlésen. Ismételten a Finomító színháztermében gyűltünk össze.

Sziva Miklós elnök megnyitotta a Közgyűlést, melynek keretében egy perces felállással emlékeztünk meg az elmúlt évben elhunyt tagtársakról!

A szakmai előadás első előadója Furák Zoltán volt „A MOL szerepe a hulladékgazdálkodásban”.

Érdekes volt a prezentáció, mivel a MOL (MOHU) veszi át 2023. 07.01-től az országban a hulladékszállítást és feldolgozást.

Majd bemutatkozott a Finomító új igazgatója Mathisz Zsolt. Beszámolt a Finomító jelenlegi helyzetéről, további terveiről. Pozitív hozzáállása és a 20 éves Finomítóban töltött szakmai előélete, mindezek bíztató jelek a további működésre.

Mindkét előadó szakmai pályafutását is megemlítette, illetve a felmerült kérdésekre válaszoltak.

Macsali Károly által szerkesztett OMNYE 2022-es különszámát megkaptuk. Nagyon színvonalas, jól megszerkesztett, mint mindig.

Mindezek után a Közgyűlés következett, mely szavazatképes volt.

Vezetőségben történt változások:

– Elnökségben – Tolvaj Gábor

– Felügyelőbizottságban – Pogány Gyula

lettek az új tagok.

A Finomító ismételten megvendégelt minket egy finom ebéddel. Köszönjük!

Novák Ferenc