Volt kollégánk, Tarnócziné Barabás Irént sokan ismerik Érden, hiszen az Ercsiből származó művész már 1995-ben kapcsolatba került a Poly-Art Alapítvánnyal, és az alkotótáborokon keresztül a tagokkal is egyre szorosabb ismeretséget kötött. 

Mint Angyal Mária művészettörténész írja: „Festészete az alföldi tájképfestészet hagyományaira épül. Tájképeit és az ember (és épített környezete) témájában alkotott munkáit gondosan szerkesztett, lírai kompozíciókban  festi meg. Olajjal készült  táblaképei mellett szívesen és nagyon szépen dolgozik akvarellel.”

Pár éve felkérte az IRKA irodalmi műhely egy verseskötet illusztrálására. Itt kezdődött az a kapcsolat, ami a mai napig tart: több kötetet illusztrált, illetve kiadványok borítóját is ő készítette.

Irénke most a Komplex Szociális Intézmény kiállításán mutatta be alkotásait, a megnyitó november 3-án, csütörtökön, délután három órakor volt.